Intervencija

1 ožujka, 2017

Intervencije 28.02.2017.

U utorak 28.02.2017., JVP Grada Siska intervenirala je pet puta na širem području grada. Dva puta su sisački vatrogasci intervenirali u Novom Selu Palanječkom i to […]
3 veljače, 2017

Tehničke intervencije

U proteklom periodu Javna vatrogasna postrojba grada Siska bilježi povećan broj intervencija što je uobičajeno za ovaj dio godine. Najveći broj intervencija se odnosi na tzv. […]