Tehničke intervencije

Požar stana u Sisku
3 veljače, 2017
Vatrogasna vježbu u “Bauweltu”
3 veljače, 2017

Tehničke intervencije

U proteklom periodu Javna vatrogasna postrojba grada Siska bilježi povećan broj intervencija što je uobičajeno za ovaj dio godine. Najveći broj intervencija se odnosi na tzv. tehničke intervencije, a proteklih dana su spašavane osobe u prometnim nesrećama i spašavani labudovi koji su se našli na prometnici u gradu. Od požarnih intervencija treba spomenuti požar krovišta obiteljske kuće u Doktorskom naselju i požar na radnom stroju koji je jutros ugašen u krugu “Elektre” Sisak.