Kontakt

 

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska


JVP grada Siska ustanova je otvorena za suradnju svim građanima. Možete nas kontaktirati osim broja za hitne intervencije "193", jedinstvenog europskog broja za hitne službe "112", na kućni telefon 044/540-151, putem mailova kao i putem obtasca.

www.jvp-sisak.hr

Kontaktirati nas možete i putem sljedećeg obrasca

Kontak osobe

Zapovjednk:
Miroslav Golub
Zamjenik zapovjednika:
Tomislav Kasaić
Tajnica:
Žaklina Mihelčić - 044/543-122

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Siska od 21.prosinca 1999. godine, te je osnivač i vlasnik Grad Sisak. Javna vatrogasna postrojba Grada Siska obavlja vatrogasnu djelatnost.

Postrojba obavlja svoju djelatnost kao javnu službu.

OIB: 16951063251

Vatrogasna postrojba ima svojsvo pravne osobe i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080332175 rješenjem tog suda broj Tt-00/262/8-2 od 28.siječnja 2000. godine.


Sisak
Vatrogasna ulica 1
44 000 Sisak


telefon: +385 44 543 - 122

e-mail: mgolub@jvp-sisak.hr.

U službi građana od 1999. godine - JVP Grada Siska......