Dislokacija 2017

Vatrogasna vježba u O.Š. Braća Ribar
ožujak 1, 2017

Dislokacija 2017

Sisački vatrogasci su do kraja lipnja dislocirani u mjestu Živogošće na makarskom području kako bi u ljetnom periodu pomogli dalmatinskim kolegama u gašenju požara. Na dislokaciji se nalazi jedno veliko vatrogasno vozilo sa tri vatrogasca.