Vatrogasna vježba u O.Š. Braća Ribar

Intervencije 28.02.2017.
1 ožujka, 2017
Dislokacija 2017
20 srpnja, 2017

Vatrogasna vježba u O.Š. Braća Ribar

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska počela je sa preventivnim aktivnostima educiranja najmlađih sugrađana. Dana 28.02.2017. održana je pokazna vježba u O.Š. Braća Ribar. Na vježbi evakuacije,gašenja i spašavanja bilo je prisutno 9 profesionalnih vatrogasaca sa 3 vozila, te 300 djece i učitelja. Vježbi su prisustvovali Miroslav Golub, zapovjednik JVP Grada Siska i Željko Prpić, pročelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje PU Sisak.