JVP Grada Siska možete kontaktirati na: 044/543-122

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obaviješavaju se sljedeći kandidati da pristupe na usmeni intervju sa zapovjednikom u srijedu 01.07.2020. godine u 08:30 sati u prostorijama JVP grada Siska.

Obavijest PDF

OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obaviještavaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za popunu radnih miesta objavljen 10.06.2020. godine. da pristupe testiraniu u ponedjeljak 29.06.2020. godine u 08:00 sati u prostorijama JVP grada Siska.
Kandidati su dužni ponijeti sportsku opremu.

Obavijest PDF

JVP u službi građana

Javna vatrogasna postrojba Grada Siska osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Siska od 21.prosinca 1999. godine, te je osnivač i vlasnik Grad Sisak. Javna vatrogasna postrojba Grada Siska obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i ekspolzija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama,pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, iznajmljivanje vozila i opreme, pregled,servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti. Postrojba može proširiti djelatnost.
Postrojba obavlja svoju djelatnost kao javnu službu.

Vatrogasna postrojba ima svojsvo pravne osobe i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080332175 rješenjem tog suda broj Tt-00/262/8-2 od 28.siječnja 2000. godine.JVP Grada Siska vrši servisiranje vatrogasnih aparata marke PASTOR i MG RIJEKA

  • Kontrolni pregled vatrogasnih aparata
  • Periodični pregled vatrogasnih aparata
  • Punjenje vatrogasnih aparata prahom
Za sve informacije i dogovor nazovite 044/543-122 ili osobno na adresi Sisak, Vatrogasna 1.

Kratke upute

Početno gašenje požara

Požar je najlakše ugasiti u početku vatrogasnim aparatom za početno gašenje požara ili pomoćnim sredstvima za gašenje požara (deka, pijesak ili slično), pod uvjetom da se ne izlažete dimu jer možete izgubiti svijest

Gašenje požara pod naponom

Električne intalacije i uređaje nikada ne gasiti vodom nego isključivo vatrogasnim aparatima za početno gašenje punjenim prahom ili ugljičnim dioksidom.

Požar automobila

Prvi znaci požara na vašem automobilu su miris paljevine (najčešće benzina ili plastike) i dim u predjelu motora ili kabine automobila.
Postupci:
1. Zaustavite vozilo (ako ste u vožnji)
2. Polagano i pažljivo podignite haubu motora (ako je potrebno)
3. Vatrogasnim aparatom za početno gašenje (ako ga imate) ugasite požar sa sigurne udaljenosti
4. U slučaju ako nemate vatrogasni aparat, požar NIKADA NE GASITE VODOM
5. Pozovite dežurnu vatrogasnu službu na broj 193 ili 112

Požar dimnjaka

Zbog neredovitog čišćenja čađe u dimovodnom kanalu, može doći do zapaljenja koje se manifestira pojačanim dimljenjem, karakterističnim mirisom, pucketanjem i iskrenjem na izlazu iz dimnjaka.
Ako dimnjak nije pravilno izgrađen ili izoliran može doći do prenošenja požara na građevinsku konstrukciju i objekt.
U slučaju požara prigušite peći, izvršite kontrolu svih otvora na dimnjaku i nikako NE ULIJEVAJTE VODU U DIMNJAK jer može doći do eksplozije vodene pare.
Pozovite dežurnu vatrogasnu službu na broj 193 ili 112, te obavijestite nadležnog dimnjačara.

Pomoćma pomagala

Početni požar možete ugasiti sa pomoćnim pomagalima: deke, prekrivači ili pijesak tako da obustavite dotok kisika požaru. Ako se radi o požaru suhe trave na otvorenom, požar možete ugasiti lopatom i sličnim alatima.

Aristotel: "Trud i hrabrost nisu dovoljni bez svrhe i cilja."