JVP Grada Siska možete kontaktirati na: 044/543-122


JVP u službi građana

Javna vatrogasna postrojba grada Siska osnovana je Odlukom Poglavarstva Grada Siska od 21.prosinca 1999. godine, te je osnivač i vlasnik Grad Sisak. Javna vatrogasna postrojba Grada Siska obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i ekspolzija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama,pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, iznajmljivanje vozila i opreme, pregled,servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti. Postrojba može proširiti djelatnost.
Postrojba obavlja svoju djelatnost kao javnu službu.

Vatrogasna postrojba ima svojsvo pravne osobe i upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080332175 rješenjem tog suda broj Tt-00/262/8-2 od 28.siječnja 2000. godine.Vozila
Otvoreni natječaji

Aristotel: "Trud i hrabrost nisu dovoljni bez svrhe i cilja."